Thứ ba, 01 Tháng 10 2019 15:36

Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi một cách toàn diện.

Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

Theo thống kê của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi, tính đến cuối năm 2018, cả nước có hơn 11,3 triệu người cao tuổi. Để người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích thì công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đóng vai trò rất quan trọng.

Nhà nước luôn coi trọng và quan tâm đến người cao tuổi, không chỉ chăm lo tốt về đời sống tinh thần, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng luôn được đẩy mạnh. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng XII về công tác dân số trong tình hình mới. Qua đó, Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, bao gồm chuẩn bị trình Luật Dân số, sửa đổi và bổ sung Luật Người cao tuổi, xây dựng Chương trình quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 và Dự án chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đến năm 2030.

Để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 97 bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh có khoa Lão khoa; 918 khoa khám bệnh có buồng khám hoặc bàn khám riêng cho người cao tuổi. Đặc biệt,Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai “Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025”. Đề án được triển khai trên toàn quốc tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ưu tiên các tỉnh thành phố có tỷ lệ người cao tuổi cao, các tỉnh vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa có nhiều người cao tuổi gặp khó khăn hoặc người cao tuổi là người dân tộc thiểu số.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi; Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản từng bước nâng cao chất lượng dân số Thủ đô, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm, chú trọng.

Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019. Trong đó phấn đấu mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng dân số Thủ đô.

Cụ thể, tăng ít nhất 6% số người cao tuổi tại địa bàn triển khai kế hoạch được khám sức khỏe định kỳ so với năm 2018; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi các cấp; triển khai kế hoạch thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố…

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Dân số - KHHGĐ) Hà Nội, để người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích, nhiều hoạt động thiết thực trong việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tiếp tục được triển khai rộng rãi trên địa bàn. Chi cục đã phối hợp với Bệnh viện Lão khoa Trung ương và các giảng viên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khoa lão của các bệnh viện trên địa bàn. Nội dung tâp huấn tập trung vào công tác khám, chữa bệnh cho người cao tuổi; dinh dưỡng, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi.

Phối hợp với Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cộng tác viên dân số về kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đồng thời, duy trì các hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại hộ gia đình được phân công; theo dõi, ghi chép tình hình sức khỏe của người cao tuổi phụ trách; thực hiện các buổi họp của mạng lưới.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyền truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Qua đó, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, các nhà hoạch định chính sách, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng về thực trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi để cùng chung tay, góp sức chăm sóc tốt sức khỏe cho người cao tuổi.

Đồng thời, các quận, huyện, thị xã cũng thường xuyên tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế xã, phường, thị trấn với các nội dung như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, nhất là những bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Hướng dẫn người cao tuổi các kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã triển khai và duy trì 80 mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại 80 xã, phường, thị trấn thuộc 25 quận, huyện, thị xã. Lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các hoạt động của mô hình. Tiếp tục hỗ trợ hoạt động 40 câu lạc bộ người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe cho 24 mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng thuộc 6 huyện gồm Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Mê Linh…