Tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế

Tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện và sẽ hoàn toàn chịu trách...