Giao thông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình: Có nơi ngập đến 6m

Hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn kéo dài khiến cho giao thông 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ngập sâu, có nơi đến...