Cần giải pháp cụ thể vực dậy các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng yếu

Sáng ngày 9/7, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn...