Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực...