Thứ năm, 06 Tháng 1 2022 10:07

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tổng kết hoạt động hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 

Năm 2021, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang đã vận động ủng hộ quỹ hội tổ chức các hoạt động bảo trợ cho hơn một ngàn lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng tiền, hiện vật quy ra tiền trên 1,4 tỷ đồng. Hội cũng đã triển khai chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi tại xã Nhân Lý (Chiêm Hóa) với tổng kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng.

Năm 2022, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt sinh kế giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 

Lãnh đạo Sở LĐTB & XH trao Bằng khen của Bộ LĐTB & XH cho cá nhân có thành tích xuất sắc vượt khó
vươn lên trong học tập, lao động giai đoạn 2016-2020

Nhân dịp này, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho 1 cá nhân là người khuyết tật đã có thành tích xuất sắc vượt khó, vươn lên trong học tập, lao động giai đoạn 2016-2020. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam giai đoạn 2016-2020; 1 trẻ mồ côi, 3 người khuyết tật có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập và lao động. Trung ương Hội đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi