Thứ tư, 05 Tháng 1 2022 13:41

Theo Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (thuộc Văn phòng Chính phủ), dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế trong năm 2021, tuy nhiên nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi trong quý IV, và tính chung cả năm nền kinh tế vẫn đạt được một số kết quả tích cực.

 

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi