Thứ tư, 20 Tháng 10 2021 13:51

Sở Y tế Hà Nội phân vùng nguy cơ dịch Covid-19 theo 4 cấp độ với từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

 

Theo đó, bảng phân vùng này được tính theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng từ ngày 27-4 cho đến nay. Trong đó, tổng số xã, phường, thị trấn cấp độ 1 (vùng xanh) của thành phố là 343. Tổng số xã, phường, thị trấn vùng 2 (vùng vàng) là 236. Thành phố không có xã, phường, thị trấn nào thuộc vùng 3, 4 - nguy cơ cao về dịch Covid-19.
 
Phân cấp độ dịch Hà Nội, Cấp độ dịch Hà Nội, Các cấp độ Dịch Covid Hà Nội, Covid Hà Nội hôm nay, Covid 19 Hà Nội, Cấp độc dịch các xã phường Hà Nội, cấp độ dịch Hà nội

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi