Thứ sáu, 17 Tháng 6 2022 11:22

20 thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vừa được trao bằng tốt nghiệp sơ cấp nghề may công nghiệp.

 

288847193 1853390814854734 4981790019305386133 n

 

Tỉnh Hội Thanh Hóa vừa phối hợp cùng trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa trao bằng tốt nghiệp sơ cấp nghề may công nghiệp cho 20 thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Đây là hoạt động năm trong Dự án “Dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên không có cơ hội đến trường trên địa bàn tỉnh” do tổ chức Terre des Hommes (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ thông qua tỉnh Hội. Dự án có  mục tiêu: Tổ chức dạy nghề cho thanh niên không có cơ hội đến trường của 11 huyện, thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo thanh niên được học nghề, biết nghề, tham gia vào quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm cho xã hội nhằm nâng cao mức sống cho đối tượng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa.

 

20 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đã được tham gia lớp học nghề may công nghiệp được dạy hoàn toàn miễn phí  trong thời gian 06 tháng và sẽ được tạo việc làm phù hợp.

20 thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vừa được trao bằng tốt nghiệp sơ cấp nghề may công nghiệp.

 

Tỉnh Hội Thanh Hóa vừa phối hợp cùng trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa trao bằng tốt nghiệp sơ cấp nghề may công nghiệp cho 20 thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

 

Đây là hoạt động năm trong Dự án “Dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên không có cơ hội đến trường trên địa bàn tỉnh” do tổ chức Terre des Hommes (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ thông qua tỉnh Hội. Dự án có  mục tiêu: Tổ chức dạy nghề cho thanh niên không có cơ hội đến trường của 11 huyện, thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo thanh niên được học nghề, biết nghề, tham gia vào quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm cho xã hội nhằm nâng cao mức sống cho đối tượng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa.

20 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đã được tham gia lớp học nghề may công nghiệp được dạy hoàn toàn miễn phí  trong thời gian 06 tháng và sẽ được tạo việc làm phù hợp

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi