Thứ hai, 25 Tháng 4 2022 19:31

Chiều 25/4, tại Hội trường nhà E Khách sạn La Thành, thành phố Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tổ chức cho Hội nghị Ban chấp hành khoá V và phiên họp trù bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027

 

 MG 8559

Hội nghị đã thông qua và biểu quyết về số lượng đại biểu tham dự Đại hội, số thành viên tham gia ban chấp hành khóa mới, thông qua báo cáo của Ban kiểm tra, báo cáo tài chính nhiện kỳ V...Đại hội có sự tham gia của 350 đại biểu chính thức, trong đó bao 182 đại biểu nữ, 26 đại biểu là người dân tộc và 24 đại biểu tôn giáo

Một số hình ảnh tại Hội nghị 

 MG 8401

 MG 8424

 MG 8431

 MG 8478

 MG 8464

 MG 8456

 MG 8457

 MG 8485

 MG 8498

 MG 8490

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi