Thứ tư, 20 Tháng 10 2021 13:27
Sáng 20/10, tại  trụ sở Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Lương Phan Cừ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Chủ tịch Trung ương Hội Lương Phan Cừ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đỗ Mạnh Hùng
Căn cứ Quyết định số 136/CT ngày 25 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Căn cứ  Điều lệ của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-BNV ngày 09 tháng 02 năm 2018; Căn cứ Tờ trình số 178/TTr-HBT ngày 06/7/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội và ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam về việc đồng ý bầu ông Đỗ Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội.
Chủ tịch Trung ương Hội Lương Phan Cừ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Hùngg - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ủy viên Ban Thường vụ, Tổng biên tập Tạp chí Người bảo trợ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi