Đến 1/3, học sinh hầu hết các địa phương trở lại trường

Trước khi cho học sinh đi học trở lại, các nhà trường phải thực hiện việc phun khử khuẩn trường học, sát khuẩn bàn...