Gần 2,5 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

 Chỉ còn 4 ngày nữa hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học sẽ đóng. Tuy nhiên, theo Vụ Giáo dục đại...