Xao xuyến sắc thu ở rừng ngập mặn nổi tiếng xứ Huế

Rú Chá là tên của một khu rừng ngập mặn nổi tiếng ở xứ Huế. Cứ mỗi độ thu sang, rừng chá thay lá, khung nơi đây trở...