Đề xuất chi gần 23.000 tỷ đồng làm đường Vành đai 4

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND cùng cấp bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ...